Strenge vorst zorgt niet voor extra afdoding koolvliegpoppen

In de Proeftuinnieuws 5 stond het volgende artikel:

'Strenge vorst zorgt niet voor extra afdoding koolvliegpoppen'

Koolvlieg is één van de balngrijkste belagers van diverse koolgewassen. Ze heeft doorgaans drie generaties per jaar in ons klimaat. In het voorjaar (rond half april) wordt de eerste generatie actief. De voorbije vorstperiode zal geen of zeer weinigimpact hebben gehad op de overleving van de koolvliegproppen. Het super-cooling-point'van koolvliegproppen in rust (diapauze) ligt namelijk rond de -20°C. Langdurige blootstelling (meer dan één dag) bij - 20°C zal ervoor zorgen dat hun lichaamsvloeistof kristalliseert, waardoor ze bevriezen. Bij bodemtemperaturen van -10°C voor een aantal dagen, zal slechts een klein deel van de poppen sterven. Schommeldende temperaturen in het veld zorgen er bovendien voor dat de overlevingskansen van de poppen vergroten, want tijdens optimale periodes kunnen insecten warmte- of koudewonden, veroorzaakt door deze extreme temperaturen, herstellen.

Op de hoogte blijven?

Howitec Netting BV

Morseweg 9,
8503 AH Joure
Telefoon: + 31 85 11 29 000
Email: info@howitec.nl
Web: www.howitec.nl

Howitec Netting - Partner in netting solutions

Wij werken aan duurzame netoplossingen. Met deze mentaliteit importeren, ontwikkelen en produceren wij gazen en netten. Kwaliteit, kennisdeling en partnership staan hierbij centraal.

Tweets door @Howitec Netting