Onderzoek 'Koolgalmug bij de voelsprieten aangepakt'

De koolgalmug (Contarinia nasturtii) is minder gekend dan de koolvlieg, maar op een aantal CSA-bedrijven (Community Supported Agriculture) in de Belgische provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant heeft deze mug minstens dezelfde status verworven als plaaginsect. Ook in Nederland zien we deze mug weer opkomen. De oorzaak hiervoor is het gebruik van meer selectieve gewasbeschermingsmiddelen en de toename van het biologisch telen.

Project koolgalmug 2019/2020
Om het probleem aan te pakken is er een operationele groep opgericht van enkele telers van het CSA-Netwerk-Vlaanderen met steun van de Vlaamse overheid. Samen met Inagro en enkele toeleveringsbedrijven, waaronder Howitec Netting bv, is deze groep in 2019 gestart met het doel de koolgalmug” bij de voelsprieten te vatten”. Bij dit project wordt ingezet op monitoren en beheersen.

Wat zijn koolgalmuggen?
Koolgalmuggen zijn ca. 1,5 - 2 mm groot en leggen hun eieren af in de groeipunten van de kolen. De maden tasten vervolgens de groeipunten aan, waardoor de groei verstoord wordt. In het ergste geval worden er geen kolen gevormd (zie foto). Het schadebeeld laat zwellende bladstelen, misvormde bladeren en harteloze planten zien, oftewel “draaihartigheid”

Monitoring
Inagro heeft een monitoringssysteem opgezet met feromoonvallen. In mei 2019 verscheen de eerste vlucht van de koolgalmuggen. Tot begin oktober ontwikkelden zich vier op elkaar overlappende generaties koolgalmuggen Momenteel is de monitoring 2020 in volle gang en dit wordt op dezelfde bedrijven uitgevoerd als in 2019.

Beheersen
Howitec is samen met deze groep op zoek gegaan naar een geschikt insectengaas dat de koolgewassen kan beschermen tegen ei-afleg door de koolgalmuggen bij de groeipunten. Voorwaarde hierbij was dat het net goed hanteerbaar en duurzaam is en het geen negatieve invloed heeft op de gewasgroei.

Voorlopige uitkomst fijnmazig insectengaas
In 2019 zijn de lichtgewicht fijnmazige insectengazen Ornata addu 80100 en Ornata Light voor dit doel ingezet. Beide gazen bleken een goede bescherming te bieden. Hierbij gaven de telers de voorkeur aan Ornata addu 80100 vanwege de soepelheid van het gaas.

Vervolg project in 2020
Momenteel worden deze praktijkproeven herhaald en daarbij wordt de nieuwe Ornata addu 5080 ook getest.Aan het eind van dit jaar zullen de resultaten bekend zijn en breder uit gedragen worden; dus blijf onze nieuwsbrieven volgen!

Op de hoogte blijven?

Howitec Netting BV

Morseweg 9,
8503 AH Joure
Telefoon: + 31 85 11 29 000
Email: info@howitec.nl
Web: www.howitec.nl

Howitec Netting - Partner in netting solutions

Wij werken aan duurzame netoplossingen. Met deze mentaliteit importeren, ontwikkelen en produceren wij gazen en netten. Kwaliteit, kennisdeling en partnership staan hierbij centraal.

Tweets door @Howitec Netting