Suzukii fruitvlieggaas (Ornata Air Plus 88102) op DRT-lijst

Sinds enkele jaren hebben wij Ornata Air Plus 88102, het suzukifruitvlieggaas in ons assortiment. Primair wordt het gaas gebruikt om de plaag van de suzuki fruitvlieg te beheersen. Daarnaast heeft het gaas driftreducerende eigenschappen en is daarom sinds een week opgenomen op de DRT-Lijst.

Onderzoek  NFO
In 2018 en 2019 liet de NFO een onderzoek uitvoeren naar de driftreducerende eigenschappen van het gaas. Daaruit is gebleken dat het gaas de uitstroom van lucht die gewasbeschermingsmiddelen kan bevatten (drift) uit het perceel verlaagt én vertraagt. Howitec heeft hierbij zijn medewerking aan dit onderzoek verleend.

Uitslag
Met de uitslagen van dit onderzoek heeft de NFO een aanvraag ingediend bij de Technische Commissie Techniekbeoordeling en zij hebben besloten dat het suzuki fruitvlieggaas wordt opgenomen in de DRT-lijst. Met suzuki-fruitvlieggaas komen alle spuittechnieken in één DRT-klasse hoger. Wanneer tegelijkertijd suzuki-fruitvlieggaas én gesloten regenkappen aanwezig zijn komen alle spuittechnieken twee DRT-klassen hoger. Voor meer informatie hoe het gaas moet worden toepgepast verwijzen we graag naar de Helpdesk Water van de Rijksoverheid.

En nu?
Bij een controle dat het juiste gaas wordt gebruikt, moet de teler de technische productinformatie van de leverancier kunnen overhandigen. Deze informatie kunt u bij ons opvragen.

Op de hoogte blijven?

Howitec Netting BV

Hichtumerweg 25,
8701 PG Bolsward

Telefoon: + 31 85 11 29 000
Email: info@howitec.nl
Web: www.howitec.nl

Howitec Netting - Partner in netting solutions

Wij werken aan duurzame netoplossingen. Met deze mentaliteit importeren, ontwikkelen en produceren wij gazen en netten. Kwaliteit, kennisdeling en partnership staan hierbij centraal.

Tweets door @Howitec Netting