Leg het afdek-materiaal klaar

Een goede tip, gepubliceerd in Proeftuinnieuws:

Leg het afdekmateriaal voor de vroege teelten klaar.

Binnenkort worden de vroege teelten geplant en die worden vaak afgedekt. Het is makkelijk als het afdekmateriaal al klaarligt vóór het planten. Vliesdoek is nog altijd het beste materiaal om te vervroegen en om voldoende bladmassa te ontwikkelen. Klimaatnet (o.a. Howicover) geeft ook wat vervroeging, maar bij zeer strenge vorst biedt het onvoldoende bescherming. het voordeel van het klimaatnet ten opzichte van vliesdoek is zijn sterkte, maar ook dat er meer luchtuitwisseling plaatsvindt.

Bij veel regen kan het kiemresultaat van gezaaide teelten onder vliesdoek tegenvallen omdat de doek tegen de grond plakt. Gerperforeerde folie is dan nteressanter. Maar dat heeft dan weer als nadeel dat de jonge kiemplanten er wapperschade van kunnen ondervinden. Afdekken in smallere stroken kan dit voorkomen.

Op de hoogte blijven?

Howitec Netting BV

Hichtumerweg 25,
8701 PG Bolsward
Phone: + 31 515 700 500
Fax: + 31 515 578 679
Email: info@howitec.nl
Web: www.howitec.nl

Howitec Netting - Netten voor elk doel!

Dat is onze slogan en deze dekt zowel de letterlijke als de figuurlijke lading. Letterlijk omdat we netten hebben voor het scoren in elk doel, en figuurlijk omdat wij u kunnen voorzien van netten voor elke denkbare toepassing. Of het nu een agrarische, sportieve of technische toepassing betreft Howitec Netting bv levert de juiste netten.