Landelijke Open Middag B-peen op 9 oktober a.s. Ook Howitec was erbij

Op 9 oktober vond de zesde jaarlijkse open middag B-peen plaats in de Noordoostpolder, georganiseerd door Delphy en v/d Grond. Ook Howitec was hierbij aanwezig. Er was veel belangstelling voor onze wortelvliegschermen. Deze schermen worden veelal verticaal langs de wortelpercelen geplaatst om de wortelvliegen te weren.

Verder kwamen er veel actuele aspecten van de peenteelt aan de orde zoals:

  • Diverse onderzoeken op het gebied van bestrijding van wortelvlieg.
  • Introductie van de nieuwe, Frans-Zweedse teeltmethode, gericht op klimaatadaptatie.
  • Onderzoeken van de smaak van peen o.a. met een smaaktest.
  • Ook is er aandacht voor het onderzoek naar alternatieve zaaizaadontsmetting en naar plantvoeding.
  • Rond spuittechniek zijn er door de driftreductie veel vragen. Door middel van demonstraties en testen wordt hier ook veel aandacht aanbesteed.

Veel bedrijven, waaronder dus ook Howitec waren aanwezig zijn om hun product toe te lichten.

Op de hoogte blijven?

Howitec Netting BV

Hichtumerweg 25,
8701 PG Bolsward

Telefoon: + 31 515 700 500
Email: info@howitec.nl
Web: www.howitec.nl

Howitec Netting - Netten voor elk doel!

Dat is onze slogan en deze dekt zowel de letterlijke als de figuurlijke lading. Letterlijk omdat we netten hebben voor het scoren in elk doel, en figuurlijk omdat wij u kunnen voorzien van netten voor elke denkbare toepassing.

Tweets door @Howitec Netting