Insectengaas; duurzame milieu investering

Insectengaas is zoals bekend een duurzame milieu-investering. Vandaar dat de aanschaf van dit gaas ook in 2022 weer in aanmerking komt voor de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Er zijn twee verschillende subsidiemogelijkheden voor het gebruik van insectengaas, één voor het gebruik in bestaande kassen en één voor de fruitteelt.

- het aanbrengen van insectengaas in bestaande kassen -

Een kweker/teler heeft volgens de MIA regeling een fiscaal voordeel van 36% bij het aanbrengen van insectengaas. Het insectengaas moet dan geplaatst worden in bestaande kassen gebeuren met als doel het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Daarnaast moet dit in combinatie zijn met een be- of ontvochtiging om de nadelige klimaateffecten in de kas te compenseren.

- het gebruik van insectengaas in de fruitteelt -

Deze regeling is bestemd voor fruittelers die door het toepassen van insectengaas het gebruik én verspreiding van chemische middelen in hun openlucht teelten verminderen. Het insectengaas voorkomt tevens dat er schade wordt aangebracht aan het fruit door insecten. Voorwaarde is dat het insectengaas daarbij een maasopening hebben van ten hoogste 0,98 mm².  Het fiscaal voordeel bij deze regeling is 27% via de MIA regeling en 75% via de Vamil regeling.

- de MIA en Vamil regelingen in het kort -

Bij de MIA regeling kan de kweker/teler een percentage van het investeringsbedrag in mindering brengen op zijn fiscale winst. Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500,- per bedrijfsmiddel zijn.

Bij de Vamil regeling kan de fruitteler een percentage van de investeringskosten afschrijven. Dit kan op een tijdstip dat zelf wordt bepaald en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Voor meer informatie over deze regelingen zie www.rvo.nl

Op de hoogte blijven?

Howitec Netting BV

Morseweg 9,
8503 AH Joure
Telefoon: + 31 85 11 29 000
Email: info@howitec.nl
Web: www.howitec.nl

Howitec Netting - Partner in netting solutions

Wij werken aan duurzame netoplossingen. Met deze mentaliteit importeren, ontwikkelen en produceren wij gazen en netten. Kwaliteit, kennisdeling en partnership staan hierbij centraal.

Tweets door @Howitec Netting